دوشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۸

آموزش قرآن

آموزش روخوانی سوره شرح

آموزش روخوانی سوره شرح همراه با معنی تحت الفظی تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین  

بیشتر بخوانید »

آموزش روخوانی سوره تین

آموزش روخوانی سوره تین آموزش روخوانی سوره تین همراه با معنی تحت الفظی تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین بصورت دوبار تکرار

بیشتر بخوانید »

روخوانی سوره قدر

روخوانی سوره قدر آموزش روخوانی سوره قدر همراه با معنی تحت الفظی تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین

بیشتر بخوانید »

آموزش روخوانی سوره بینه همراه با معنی تحت الفظی

تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین

بیشتر بخوانید »

سوره مسد یک بار تکرار

آموزش تصویری سوره مسد بصورت یکبار تکرار همراه با معنی تحت الفظی فارسی، تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین      

بیشتر بخوانید »

آموزش تصویری سوره نصر بصورت دوبار تکرار

آموزش تصویری سوره نصر بصورت دوبار تکرار همراه با معنی تحت الفظی فارسی تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین  

بیشتر بخوانید »

آموزش تصویری سوره نصر بصورت یک بار تکرار همراه با معنی تحت الفظی فارسی

آموزش تصویری سوره نصر بصورت یک بار تکرار همراه با معنی تحت الفظی فارسی، تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین

بیشتر بخوانید »

سوره کافرون دو بار تکرار

سوره کافرون دو بار تکرار آموزش روخوانی سوره کافرون همراه با معنی تحت الفظی فارسی به صورت دوبار تکرار تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین

بیشتر بخوانید »

سوره کافرون

آموزش روخوانی سوره کافرون همراه با معنی تحت الفظی فارسی تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین

بیشتر بخوانید »

سوره اخلاص دو بار تکرار

آموزش تصویری سوره اخلاص – قسمت سوم از آموزشهای قرآنی، تهیه شده در بخش آموزش مساجد آنلاین

بیشتر بخوانید »